Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm
+46 70 5396570
jonas.florinus@gmail.com

Kraftfull tillväxt och expansion

Hjälper ägare, investerare, entreprenörer och företagsledningar med tillväxtambitioner.

De flesta företag i tillväxt når platåer där komplexiteten ökar. Kända kunder och investeringsprospekt räcker inte längre, beslutsfattarna du inte träffar blir viktiga. Organisationen behöver utvecklas. Finansieringen och styrningen blir viktigt. Det är inte heller ovanligt att investeringar i marknader eller företag inte utvecklar sig som det var tänkt.
 

Fokus på fyra specifika områden

Kraftfull tillväxt

Ägare, investerare och företag som önskar råd och/eller avlastning för att öka försäljningstakten och ta sig till nästa nivå.

Växa hela företaget i takt

Snabbväxande företag som önskar hjälp med att växa hela företaget i takt, inte bara försäljningen. Viktigt för att säkra uthållig tillväxt.

Kapitalanskaffning

Värdehöjande förberedelser och en tydlig process är välinvesterad tid inför en kapitalanskaffning.

Företagsaffärer

Rätt förberedelser påverkar värderingen och ökar sannolikheten för affär på attraktiva villkor.

CASE STUDY – coaching och löpande rådgivning

Kraftfull tillväxt

Företaget omsätter idag 700 MSEK med god lönsamhet samtidigt som den årliga tillväxten är 35%. Till styrkorna hör egendesignade produkter, stor kunskap kring applikationer, egen produktion och ett ägarteam som har högt i takt och är mottagliga för externa råd.

Tillväxtstrategi

Vi har identifierat utmaningar och framgångsfaktorer och adresserat dem, en efter en.

Organisation

Vi har tagit fram en mer ändamålsenlig organisation med tydligare ägarskap.

Försäljningen

Vi har identiferat koncentrationsrisker, förstärkt vissa affärer och etablerat oss på nya utlandsmarknader.

Finanserna

Vi har stärkt den finansiella styrningen, sett över rörelsekapitalet och stärkt vår relation med banken.

CASE STUDY – kapitalanskaffning

Kapitalanskaffning

Företaget opererar en automatiserad infrastrukturlösning inom den finansiella sektorn som partner och underleverantör till affärsbankerna. Efter en viss vånda valde man att inhämta externt kapital för att kunna öka expansionstakten.

Valmöjligheter

Vi arbetade igenom olika tillväxtalternativ och kom därefter fram till en väl avvägd strategiskt inriktning.

Förberedelser

Vi förtydligade affärsplanen och gjorde organisatoriska justeringar inför expansionen.

Prospekt

Vi tog fram ett Investment Memorandum och identifierade ideala investerare.

Kapitalanskaffning

Villkoren vid kapitalanskaffningen blev fördelaktiga, mycket tack vare våra förberedelser.

CASE STUDY – VD coaching

Bollplank, avlastning

Företaget har en nytillträdd VD med hög kompetens om dotterbolagens verksamheter. De mjuka ledarskapsområdena är dock mera osäker mark och uppdraget har varit att stötta VD som bollplank.

Tid för reflektion

Genom regelbundna träffar under en längre tid har vi skapat tid i kalendern för att tänka framåt.

Ledarskap

Coaching i löpande frågor kring ledningsgruppen och organisationen.

Affärsutveckling

I många företag ligger det ofta på VD att driva affärsutvecklingen. Vi har bollat olika initiativ.

Avlastning

Avlastat VD i vissa specifika frågor och bistått med olika underlag.

Exempel på investerare med tillväxtambitioner

Exempel på familjer med tillväxtambitioner

Exempel på företag med tillväxtambitioner

Artiklar och analyser om tillväxt och företagsaffärer

Företagsklimat

Full fart i svensk ekonomi!

Nyprospekteringarna och bokslutstiden pågår för fullt nu i början av januari. Sveriges företagare och företag mår bra och har en stark tilltro till konjunkturläget även om det finns politiska orosmoln[…]

Read more
Företagare med ambitioner

Build, manage, destroy – the different generations of family business owners

We have an old Swedish saying on family businesses; “förvärva, förvalta, fördärva” that translates to above heading. This refers to the challenges meeting three consecutive generations of business owners.

Read more
Soft factors affecting business valuation

The 10 soft factors that affect the valuation of a business

This post intends to give a quick view on why business valuation comes to different results on seemingly similar businesses. Making a financial valuation gives a gross indication, but a[…]

Read more