Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm
+46 70 5396570
jonas.florinus@gmail.com

Om

Tillgänglighet, lyhördhet och eftertanke är egenskaper som jag värdesätter högt. Jag arbetar hands-on, försöker att vara snabb och tycker att det är viktigt att vara leveranssäker. Mitt nätverk från bland annat ABB, EQT, SEB samt från en lång rad små och medelstora företag är en tillgång för mig. Många är idag mina vänner och jag försöker att vara generös med introduktioner av mina kunder.

Jonas Florinus

Jag har 25 år av operativ erfarenhet som ledare på ABB, SEB och Vattenfall, och 8 års erfarenhet från att arbeta som rådgivare till private equity och venture capital med fokus på små och medelstora företag. Jag har fokuserat på tillväxt och bidrar inom försäljning, tydliggörande av erbjudanden och etabeleringar på nya marknader. Hela tiden med fokus på kraftfull tillväxt. Jag har också arbetat med ledarskap, operations och ekonomi/finans. Jag har personligen också varit med om en stor mängd företagsaffärer, sammanlagt till ett värde överstigande 70 miljarder kronor.

 

Sedan slutet av 2015 arbetar jag i egen regi som rådgivare till några familjer, investerare och företag. Jag drivs av att se företag växa, av affärer och att arbeta med intressanta människor.

Adress:

Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm

Telefon:

+46 70 5396570

LinkedIn:

Samarbetspartners

Vid större uppdrag samarbetar jag ibland med några kollegor som jag trivs att arbeta tillsammans med. Jag vet också av erfarenhet att de är riktigt duktiga på sina områden.

Daniel Berglind

MARKNADSFÖRING, KOMMUNIKATION

Tel: +46 0708 24 91 40

Mail: daniel.berglind@debedo.se

 Esa Sulkakoski

VÄRDERINGAR, FÖRETAGSAFFÄRER

Tel: +46 70 255 35 26

Mail: esa@mintmind.se

Skogens Konung

KONTORSMASKOT

  

  

Artiklar och analyser om tillväxt och företagsaffärer

Företagsklimat

Full fart i svensk ekonomi!

Nyprospekteringarna och bokslutstiden pågår för fullt nu i början av januari. Sveriges företagare och företag mår bra och har en stark tilltro till konjunkturläget även om det finns politiska orosmoln[…]

Read more
Företagare med ambitioner

Build, manage, destroy – the different generations of family business owners

We have an old Swedish saying on family businesses; “förvärva, förvalta, fördärva” that translates to above heading. This refers to the challenges meeting three consecutive generations of business owners.

Read more
Soft factors affecting business valuation

The 10 soft factors that affect the valuation of a business

This post intends to give a quick view on why business valuation comes to different results on seemingly similar businesses. Making a financial valuation gives a gross indication, but a[…]

Read more