Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm
+46 70 5396570
info@jonasflorinus.com

M&A

Vi har idag 80 miljarder kronor i transaktionserfarenhet

Vi hjälper dig med förvärv, avyttringar, exit och incitaments- och delägarprogram. Vår process kan inkludera de viktiga men ofta undervärderade förberedelserna som ibland kan ta 1-2 år att genomföra. Vi hjälper er också med själva transaktionen och om ni önskar stöd med integrationsarbtetet efter förvärv och fusioner.

Vi hjälper er med:

Företagsförvärv

Kan vara transformativ. Ny affärsenhet, förbättrad teknologi, ny marknad.

Kan vara taktisk eller rent pragmatisk. Kompetenser, resurser, produkter, distribution.

Företagsförsäljning

Avyttringar (av icke-kärnverksamheter eller mognad med nuvarande företagare).

Resursstyrd (koncentration, ledningens uppmärksamhet, rörelsekapital, etc.).

Exit

Pensionering eller utköp av partners kan genomföras i olika former beroende på situation (exempelvis fondemission och aktieåterköp, medarberprogram, övriga aktieägare, externa investerare).

Medarbetarprogram

Kompensations- och förmånsprogram inkluderar ibland olika former av optioner eller aktieinnehav för att behålla eller locka nyckelpersoner. Breddat akteägande genom ett medarbetarprogram kan ibland vara en god förberedelse inför en noteringsprocess.

Fem viktiga överväganden inför förvärv eller exits

Styrkor: Framgångsrika förvärv utgår från en egen styrkeposition. Att lösa utmaningar genom förvärv fungerar sällan.

Business case: Strategisk fit, förvärv i linje med redan existerande affärsplaner och timing är viktiga nycklar till ett framgångsrikt förvärv.

Integration: Tydlighet, resurser och ledningens fulla uppmärksamhet även efter det genomförda förvärvet är nyckeln till värdetillväxt.

Kultur: Mjuka värden, nyckelmedarbetarna och beteenden och ”vårt sätt” att arbeta är minst lika viktigt som hårda fakta.


Ägare: Tid, personliga värderingar och tankarna och planen vad som sker efter genomförd transaktion är ofta viktigt för både köpare och säljare.

Kommersiell due dilligence

En kommersiell due diligence genomförs före själva förhandlingsfasen och ger insikter i en viss affärs attraktivitet.  Till delar är det en egen, utifrån och in analys som behöver verifieras i ett senare skede när en slutlig due dilligence genomförs.

Analysen belyser målets interna och externa miljö, potentiella hot och möjligheter och ger en förståelse för målföretagets position på dess marknad. Faktorer som vi tittar på inkluderar attraktiviteten och hållbarheten affärsmodellen, sannolikheten för framtida kassaflöden och finansiella prognoser och potentiella kommersiella synergier och risker efter ett förvärv.

Att genomföra transaktionerna följer vissa mönster

…men strategiska överväganden, taktik och vilka nätverk som kommer till nytta varierar från tillfälle till tillfälle.

Ladda ned presentationen

Att genomföra företagsaffärer

Förberedelser och genomförande av förvärv, exits, börsnoteringar och medarbetarprogram.
Engelsk presentation i pdf-format.

LADDA NED

Vanliga och tidiga funderingar

När ska jag sälja min verksamhet?
Familjeöverlåtelse eller extern försäljning?
Ska jag behålla delar av aktieinnehavet?
Hur fungerar en due diligence?
Vilka företag är lättast att sälja?
Hur lång tid tar en avyttringsprocess?
Hur mycket är mitt företag värt?
Kan jag göra något nu för att förbättra sannolikheten för en lyckad transaktion?
Vem köper företag som mitt? Vilka alternativ har jag?
Hur viktigt är timing?
Hur görs en värdering?
Mina konkurrenter får inte veta vad som är på gång, kan vi säkerställa det?
Hur hanterar jag bäst olika propåer om olika potentiella transaktioner?
Vilka är de bästa rådgivarna för mig?
Hur mycket kommer en transaktion att kosta mig?
Aktieförsäljning eller tillgångsförsäljning?
När och hur får jag betalt?
Hur länge måste jag eller kan jag begära att få kvarstå som delägare?
Vad ska jag göra när väl transaktioner är genomförda?
Kan jag kvarstå i styrelsen när försäljningstransaktionen har genomförts?
Kommer det att vara fördelaktigt om jag återinvesterar en del av försäljningsintäkterna?
Vilka konkurrensklausuler kan komma att bli aktuella?

Kontakta oss! Vi förklarar gärna mera.