Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm
+46 70 5396570
info@jonasflorinus.com

Försäljning

Är du beredd att investera i er egen försäljning?

Jag och mitt team arbetar med dem som är beredda att investera i sin försäljning. Teknologi- och industriföretag med egna produkter och investerare som siktar på en stark och uthållig försäljningstillväxt.

Om du engagerar dig i det som vi har att erbjuda törs jag lova dig att du hittar nya sätt att indentifiera och bearbeta relevanta prospekts, bygga och bearbeta relationer och öka er försäljning, för att intäktsmässigt nå er nästa nivå.

7 steg för att öka försäljningen

SÄLJSTRATEGI – Tydlighet. Struktur. 1 (7)

En ’full value potential’ säljstrategi startar med att identifiera och kartlägga maximal relevant försäljningspotential. Tillsammans fastställer vi sedan ambitiösa och relevanta ’stretch’ mål och kompletterande delmål för att leverera på potentialen. Tredje steget består av resursplanering och andra åtgärder för att säkerställa att potentialen kan levereras. Det kan låta lite teoretiskt men är en väl beprövad praxis hos de flesta framgångsrika företagarna och riskkapitalisterna.

Jag och mitt team arbetar praktiskt och metodiskt för att ta fram en relevant och handlingskraftig säljstrategi tillsammans med er.

’MINDSET’ – Att sälja är att serva. 2 (7)

Säljare och ibland hela säljorganisationer tappar ibland i hungern, motivationen och produktiviteten. Det händer alla. Det är lätt att fastna i dagliga kundkontakter och lösa löpande frågor och problem, men samtidigt tappa fokus på nyförsäljningen. För att nå rejäla intäktsökningar krävs att dina säljare ständigt hittar, bygger och utvecklar nya relationer som kan bli era kunder. Löpande kundärenden hanteras oftast bäst av en kundansvarsorganisation eller av en ’customer success manager’.

Jag och mitt team kan hjälpa dig att kartlägga ert arbetssätt och föreslå och hjälpa till att förbättra er säljproduktivitet.

Låt mig hjälpa er att snabbare och kraftfullare uppnå era tillväxtambitioner!

Kontakt info

GRUVAN PASS – Hitta nya leads 3 (7)

Ingen har 100% träffkvot i sin försäljning. Vi behöver alla olika leads för att kunna utveckla olika parallella relationer så att vi är närvarande och ’top of mind’ när köptillfällena inträffar. Det är inte bara dina potentiella kundföretag du behöver identifiera och kartlägga utan också de verkliga beslutsfattarna. De som tillhör maktbasen och hur du kommer i kontakt med dem, vilka som har inflytande och är viktiga att ha en relation med, osv. 
Jag och mitt team kan arbeta med era säljare att hitta nya metoder och rutiner för lead genertion. Dvs. hur man hittar nya, relevanta leads och hur man identifierar de verkliga beslutsfattarna.

SÄLJPROCESSEN – relationsresorna 4 (7)

Timing är säljarnas stora utmaning. Det är ibland svårt även för köparna att veta exakt när köptillfällena inträffar. Så mycket annat kommer ofta i mellan. Gradvisa, välstrukturerade och parallella säljprocesser som upprätthåller närvaro i relationerna och gradvis tar dem närmare avslutstillfällena lönar sig. Exempel på aktiviteter är olika kort kontakter, förmedlande av tips och kontakter som övergår i förstudier, mindre samarbeten och så vidare. Att successivt bygga relation, vara närvarande och relevant är nyckeln till en stark försäljningsutveckling.
Jag och mitt team kan hjälpa dig att lyfta din säljprocess. Låt oss stötta dig i att skapa rejäl skärpa i er prospektering!

Om du har läst så här långt, låt oss prata lite eller göra en mindre workshop för att ta reda på mer.

Kontakt info

PRODUKTIFIERING – Kundvärde. Tydlighet. 5 (7)

Till skillnad från konsumentproduktförsäljning handlar B2B-försäljning ofta om lösningar och att vara en del av något större, minska risker eller förbättra processer. Framgångsrika säljare riktar in sig på hur deras kunder kan transformeras till något av stort värde. De fokuser mindre på själva produkten och mer på sammanhanget hos kunden. Du har en vinnare när din produkt eller tjänst är ordentligt tydlig och kan sättas i sammanhang som ger uppenbara värde för dina kunder.

Jag och mitt team kan hjälpa dig att förtydliga hur era produkter eller tjänster skapar värden för era kunder. Vi hjälper dig att produktisera era erbjudanden.

SÄLJTEAMET – Skapa utväxling! 6 (7)

Säljare och Key Account Managers har typiskt sätt olika personlighetsdrag och styrkor. Oavsett om din säljorganisation består av har några ’sales executives’, ett par ’sales engineers’, regionala säljansvariga eller ett team av säljare, ingenjörer och kundansvariga: göra det bästa av det! Vi hjälper dig med roller och ansvar, verktyg och tips för att få rejälv hävstång i er säljorganisation.

Jag och mitt team har mångårig egen erfarenhet av att vara operativa ledare. Vi kan hjälpa dig att organisera, strukturera, styra upp och hitta olika sätt att motivera ert säljteam om kraftfull expansion är en del av er ambition.

SÄLJSTÖDJANDE MARKNADSFÖRING – Bearbeta beslutsfattarna du inte kan träffa 7 (7)

Att upprätthålla en personlig relation till alla kunder kommer att bli allt mer utmanande när verksamheten växer. Det gäller även om säljprocessen är välstrukturerad. Att ta sig förbi strategiska inköpsteam, dvs att samarbeta med kundens egna ledninggrupp eller tekniska avdelningar, är blir också allt svårare. I dessa lägen kan en genomtänkt säljstödjande marknadsföring skapa legitimitet och trovärdighet hos de beslutsfattare som du tyvärr inte kommer att träffa.
Ditt varumärke är inte färg och form, utan andra människors åsikt om dig och ditt företag. Proaktiv säljstödjande marknadsföring är en specifik form av B2B-marknadsföring för att possitivt påverka de viktigaste beslutsfattarna. Många entreprenörer är djupt engagerade i produktutvecklingen eller är utpräglade säljpersonligheter. Steget till att börja använda säljstödjande marknadsföring för att understöjda säljverksamheten kan ibland kännas långt men jag lovar: proaktiv säljstödjande marknadsföring är en nödvändighet för att uppnå ’full value potential’ på intäktssidan.
Jag och mitt team kan hjälpa dig och ditt team att förstå marknadsföringens potential om den görs på rätt sätt, i workshop med er lyfta fram era kärnerbjudanden och ert DNA och utifrån detta utveckla er säljstödjande markandsföring så att ni fullt ut kan leverera på er maximala intäktspotential.

Kontakta oss! Vi berättar gärna mera.

KONTAKTDETALJER