Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm
+46 70 5396570
info@jonasflorinus.com

Organisationsutveckling

Vi hjälper dig med organisationsutvecklingen, att ta fram det som gör ert företag unikt. Syftet är att säkerställa hela organisationens förståelse och att ni växer med fokus på era styrkor. Det kommer inte bara att leda till en ökad försäljning och ett förbättrat samspel kring teknikenheterna, hela leveransorganisationen kommer att växa i takt och samspel.

Vad är det som gör just ert företag unikt?

Termen ”ett företags DNA” används ibland som en förkortning för ett företags specifika styrkor, en metafor för vad som gör just ditt specifika företag unikt. De flesta företagare har en stark känsla för styrkorna i sin verksamhet och en vision för var nästa nivå ligger. Tyvärr är det är inte alltid helt införstått av alla medarbetare i det dagliga arbetet. 

Vi guider dig och hjälper dig med att tydliggöra unika styrkor och lyfat fram dem inom alla områden i din organisation. Vi hjälper dig med organisationsutveckling.

Är era styrkor tydliga och förstådda? 

Du har förmodligen en bra känsla för var ditt företag har sina styrkor. De ska vara specifika, förstådd och omfatta av alla anställda i deras dagliga arbete. Med tydlighet kommer man långt. Tyvärr är förståelsen inte alltid på den nivå som vore önskvärt, undantaget några få nyckelpersoner. En konsekvens av otydlighet är förlorad produktivitet, förlorade försäljningsmöjligheter, kvalitetsutmaningar eller marginalpress.


De företag som kan utveckla de flesta eller alla sina anställda till att bli kulturbärare och ambassadörer för företaget kommer att frigöra kraft i verksamheten. Fler möjligheter kommer att realiseras, kvaliteten förbättras och nettomarginalerna kan förbättras. Här har organisationsutveckling en viktig uppgift.

4 steg för värdeskapande genom organisationsutveckling


När ni väl förstår era specifika styrkor som har potential att bygga vidare på så måste du arbeta med din organisation för att se till att dessa styrkor förvandlas till värde i ambitioner, mål, processer och verktyg. Organisationsutveckling baserat på just ert företags DNA och styrkor. Det kommer att också att göra ert företag unikt i blivande kunders ögon. Det finns fyra steg för att stärka den egna kulturen och konkurrensfördelarna:

1. Företagets styrkor och DNA. Definiera era styrkor, lyft fram ert DNA. Här är en länk till en något akademisk men ändå intressant artikel i Harward Business Review om hur du upptäcker ditt företags DNA.

2. Se till att känner till era styrkor. Ni behöver också en handlingsplan för utbildning, kommunikation och hur ni skall maximera nyttan av era styrkor. Hur ni skall bygga på ert DNA. Ni kommer att uppleva starkt positiva förändringar i er organisation och i era relationener till kunder och leverantörer när ni behärskar det här steget.

3. Praktisk nytta för försäljningen, för anställda och för att växa ert företag. Ni måste arbeta med er organisation för att se till att era styrkor förvandlas till värde. I daglig vägledning och med verktyg som stödjer era medarbetare och som också gör ert företag unikt i era blivande kunders ögon. Organisationsutveckling syftar till just detta.

4. Väx utifrån era styrkor, utifrån ert DNA. Utifrån tydliga och verkligehetsnära styrkor börjar ni bygga en stark och varaktig företagskultur. Era medarbetare och några av era kunder blir era ambassadörer. Det är nu ert företag kommer att lyfta till nästa nivå med förbättrad försäljning, spänannde affärsutveckling, ökad kvalitet, ökad kundnöjdhet och gradvis ökade marginaler.

Ladda ned presentationen

Att lyfta fram era styrkor

Kort pdf-presentation på engelska.

LADDA NED

Kontakta oss! Vi berättar gärna mera.