Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm
+46 70 5396570
jonas.florinus@gmail.com

Tjänster

Det här är utmaningar som vi hjälper till med:

Vi arbetar med grundare, investerare och företagsledningar för att tydliggöra och leverera på tillväxtstrategin.

Svåra ägar- och företagsbeslut

Utmana, agera bollplank, ta fram olika beslutsunderlag, förmedla kontakter, konkretisera och underbygga.

Satsningar, investeringar

Strategi och affärsutveckling, marknads- och produktlanseringar, investeringar, organisationsförändringar, rekryteringar, operations, ägande.

Förändringar i verksamheten

Ägande, affärsmodell, strategiförändringar, ompositioneringar, organisationsförändringar, processer, operations, styrning och affärsmannaskap.

Kapitalanskaffning och företagsaffärer

Förbereda och genomföra företagsförvärv, företagsförsäljningar, kapitalanskaffningar, ägarförändringar och incitamentsprogram.

Så här arbetar vi:

Vi är oberoende rådgivare med 30 års erfarenhet och hög integritet. Bra rådgivning bygger på insikt, involvering och att vi går igenom de olika alternativen. Vi tar betalt med en fast periodvis retainer för att våra uppdragsgivare skall känna att vi har hög tillgänglighet och att taxametern inte går igång varje gång ni vill diskutera eller arbeta igenom en frågeställning.

Bollplank, rådgivare

Utmana, föreslå, bolla, coacha, underbygga och moderera. 

Rådgivare, resurs

Stödja, rådge, ta fram underlag, utmana, förmedla kontakter, dokumentera, avlasta, coacha.

KRAFTFULL TILLVÄXT

Med tillväxt och ökad komplexitet når de flesta företag och företagsgrupper så småningom nya platåer, och i värsta fall stagnation. Tyvärr kan det bli förödande för momentum och företagskulturen om tillväxten då avtar över en längre period. Att ta sig vidare och fortsätta att öka försäljningen är betydelsefullt.

Det är viktigt att identifiera och adressera de specifika utmaningarna kring fortsatt tillväxt. Ibland är utmaningarna interna, ibland externa. Det är också viktigt att utvecklas med marknaden, även när marknadsförutsättningarna förändras. I vissa lägen kan det vara klokt att söka hjälp om ni känner att ni har utmaningar med tillväxten i företaget. Hör gärna av er om ni vill diskutera tillväxtutmaningar, coaching, bollplank eller löpande rådgivning.  

ATT VÄXA HELA FÖRETAGET

Många företag är genuint duktiga på kundrelationer och försäljning. För uthållig tillväxt som inte stannar av efter några år krävs det dock att hela företaget växer i takt.

Vid kraftig tillväxt kan det uppstå interna spänningar, leveransutmaningar och kvalitets- eller lönsamhetsutmaningar. Man kan också komma i ett läge där det uppstår oönskade koncentrationsrisker mot enstaka kunder eller kundsegment. Oavsett om ni ser ett konsolideringsår framför er eller på andra sätt önskar att se över helheten och företaget så kan det ibland vara klokt att ta hjälp. Slå gärna en signal om ni vill diskutera.

KAPITALANSKAFFNING

Det är inte ovanligt att tillväxtföretag söker kapital för fortsatt expansion. Beroende på i vilket läge företaget befinner sig i, för vilket ändamål kapital önskas och hur ägarnas önskemål ser ut så finns det lite olika lösningar till buds. Tag gärna hjälp att arbeta igenom olika alternativ som finns och dess för- och nackdelar.

Två typer av förberedelser underlättar dessutom en kapitalanskaffning och påverkar de villkor som går att förhandla fram: Det är de operativa, värdehöjande förberedelserna och därefter förberedelserna och genomförandet av själva kapitalanskaffningen. Osäker? Hör gärna av er om ni vill veta mera.

FÖRETAGSAFFÄRER

Förr eller senare ställs de flesta företagare inför beslut som rör en potentiell företagsaffär. Det kan handla om att värdera företaget och köpa ut en affärspartner. Det kan handla om att sälja av ett dotterbolag, eller rent av hela företaget. Det kan också handla om generationsskifte eller om ett eller flera förvärv av kompletterande verksamheter.

Som ägare är det lätt att bli imponerad om någon hör av sig och uttrycker intresse för det egna företaget. Bli inte allt för medryckt dock. Företagsaffärer är en förhandlingskonst, precis som relationsbyggande och prospektering av nya kunder. Processerna kring företagsaffärer innehåller också en rad taktiska överväganden och viktiga beslut som i vissa fall kan vara oåterkallerliga. Stora värden står lätt på spel och om det är någon gång som det är värt att ta hjälp av en extern rådgivare så är det i samband med företagsaffärer. Hör gärna av er för en förutsättningslös och högst konfidentiell diskussion.

Exempel på genomförda uppdrag

Kund CaseKontakt