Blog

A strategy and best-practise blog for fast growth industrial entrepreneurs and tech startup founders. I may write other posts as well... ;)

Explore by category:

Mergers & Acquisition

Företagsförvärv som komplement till den egna organiska tillväxten

Generellt så fokuserar mindre företag förstås på den egna organiska tillväxten. Det faller sig naturligt, det är det som man är bäst på och inledningsvis räcker det ofta för en bra tillväxt. Förvärvsstrategier Bland medelstora och större företag är företagsförvärv

Scroll to Top