Företagsförvärv som komplement till den egna organiska tillväxten

Generellt så fokuserar mindre företag förstås på den egna organiska tillväxten. Det faller sig naturligt, det är det som man är bäst på och inledningsvis räcker det ofta för en bra tillväxt.

Förvärvsstrategier

Bland medelstora och större företag är företagsförvärv och tilläggsförvärv dock vanligt som ett komplement till den egna organiska tillväxten. Det kan exempelvis handla om:

  • Att snabbare bryta sig in på en ny marknad.
  • Att komplettera med nya kompetenser, produkter eller tjänster.
  • Att skapa skalfördelar.

Exemplet PayPal

Vid halvåret i år hade betalföretaget PayPals omsättningen ökat med 23% jämfört med samma period förra året. Det intressanta är att företagsförvärv är en naturlig del i PayPals tillväxt. Ett komplement till den organiska tillväxten.

Exempel från i år:

  • PayPal är starka inom onlinehandeln och bland större retailkedjor som Walmart. Som ett led i sin marknadsexpansion mot mindre fysiska butiker har PayPal i maj månad förvärvat svenska betalbolaget iZettle som är starka på just små, fysiska handlare. Med PayPals tjänsteportfölj, varumärke och säljorganisation och iZettles lösningar för små, fysiska handlare vill PayPal nu öka expansionstakten i PayPals nya marknadsområde.
  • PayPal arbetar också med att utveckla fler tilläggstjänster till sina kunder och har som ett led i detta nyligen förvärvat bolagen Jetlore och Simility. Jetlore har byggt en AI-plattform som förutser slutkunders beteendemönster. Simility har en produkt för att förutse betalbedrägerier.
  • Slutligen har PayPal under de senaste kvartalet även förvärvat Hyperwallet som råkar ha en effektivare utbetalningsprodukt än PayPals egen lösning. Syftet är att accelerera effektiviseringen av PayPals interna utbetalningsprocesser.

Självklart finns det också gott om exempel på svenska företag som har använt sig av företagsförvärv som en del av sin tillväxtstrategi. De allra flesta företag på Nasdaq OMX MidCap och Large Cap lista har gjort ett flertal egna förvärv. Nästan samtliga privata företags om ägs av någon private equity investerare har gjort ett eller ett par (kompletterings-) förvärv.

Tänk utanför boxen. Företagsförvärv kan många gånger vara ett i högsta grad intressant steg i tillväxtresan. Som allt annat så lönar det sig dock att vara väl förbered. Syfte och en färdig plan för vad som händer omedelbart efter att företagsförvärvet har genomförts är förstås viktigt för att utfallet skall bli bra. Lycka till. 2019 ligger för dörren och med det fortsatta möjligheter till tillväxt för välskötta företag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top